Zapisy

Przedszkole Akademia Dziecka przyjmuje dzieci do 3 grup wiekowych:

 • 2,5-3 lat
 • 3-4 lat
 • 4-5 lat

Należy wcześniej upewnić się czy są wolne miejsca w danej grupie wiekowej.

Zapisu dziecka można dokonać:

 • Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 501 633 155;
 • Osobiście w przedszkolu (w oddziale I lub II);
 • Przez pocztę elektroniczną - pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną na adres e-mail: restrojna@wp.pl


Projekt „Nowo utworzony OWP w Rzeszowie”
nr RPPK.09.01.00-18-0054/19 w ramach Osi priorytetowej IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 0.doc
 • O¶wiadczenie w sprawie przystąpienia do procesu rekrutacji1a.doc
 • Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny do projektu pn.„Nowo utworzony OWP w Rzeszowie” 1b.doc
 • Karta informacyjna dziecka 2.doc
 • O¶wiadczenie uczestnika projektu 3.doc
 • O¶wiadczenie w sprawie wizerunku 4.doc
 • O¶wiadczenie uczestnika projektu (RODO) 5.doc
 • Deklaracja udziału w projekcie 6.doc
 • Wzór umowy uczestnictwa w projekcie 7.doc


 
logo projektu
| Strona główna | Program zajęć | Opłaty | Zapisy | Projekt UE |