Oddział Zaciszna - Akademia Dziecka - Niepubliczne Przedszkole w Rzeszowie

Oddział I
 Rzeszów, ul. Miła 6a
 tel. 533 222 015

Oddział II
 Rzeszów, ul. Zaciszna 7b
 tel. 576 222 450
Przejdź do treści
Oddział  II - ul. Zaciszna 7b


     Przedszkole zostało wybudowane i otwarte w 2020 roku. Jest położone w samym centrum nowoczesnego osiedla. Ma własny parking i piękny plac zabaw z atestowanym sprzętem. Budynek zaprojektowano i wybudowano na potrzeby tej placówki. Znajduje się w nim duży hol połączony z szatnią, 7 klimatyzowanych sal o powierzchni min 50m2 z własną łazienką. Niektóre wyposażone są w tablice multimedialne. Wśród nich utworzona jest sala dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażono ją w zabawki i sprzęt służący integracji sensorycznej.
Przedszkole posiada nowoczesną kuchnię, w której mamy możliwość przygotowywać własne, smaczne posiłki, a dzieci mogą uczestniczyć w licznych warsztatach kulinarnych.

Sala sensoryczna to nowość w naszej placówce. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach z elementami SI rozwijają swoje zmysły w sposób kontrolowany i efektywny. Poprzez to kształtują umiejętności w takich obszarach jak, motoryka mała i duża, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zajęcia są prowadzone, w miłej i zabawnej atmosferze, a stawiane przed dziećmi zadania stanowią dla nich wesołe wyzwanie.
Program

Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszych placówkach prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, indywidualny Plan Roczny Pracy Przedszkola oraz aktualny program wychowawczy zatwierdzony przez MEN.
 

Ponadto każdy nauczyciel w swojej pracy stosuje szereg znanych metod nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, na przykład:
 
elementy pedagogiki zabawy wg. Klanzy
 
elementy dziecięcej matematyki wg. prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 
elementy glottodydaktyki wg. prof., Racławskiego
 
elementy pedagogiki M. Montesorii
 
elementy ruchu rozwijającego W.Sherborne
 

Nadzór nad przedszkolem sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego przedszkole oferuje dzieciom szereg zajęć rozwijających
zainteresowania i szczególne umiejętności, należą do nich:

 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z tańca współczesnego
 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • „Tajemniczy ogród” - zajęcia przyrodnicze realizowane także w naszym ogródku przedszkolnym
 • „Magiczny świat” - zajęcia eksperymentalne i badawcze
 • „Kuchenne rewolucje” - zajęcia kulinarne realizowane w naszej kuchni przedszkolnej
 • „Mały artysta” - zajęcia kreatywne i artystyczne z wykorzystaniem sensoplastyki
 • Zajęcia relaksacyjne z elementami bajkoterapii i ćwiczeń wyciszających
 • Zajęcia w sali sensorycznej
 • „Kodowanie na dywanie” zajęcia rozwijające myślenie logiczne i matematyczne
                    
 • Koncerty muzyczne
 • Przedstawienia teatralne
 • Wycieczki plenerowe

Kuchnia i wyżywienie

Przedszkola Akademia Dziecka posiadają profesjonalne kuchnie, w których przygotowywane są śniadania, dwudaniowe obiady i podwieczorki.
Kucharze dbają o to aby nasze przedszkolaki jadły smacznie, zdrowo i kolorowo. Wszystkie posiłki tworzone są według restrykcyjnych wymogów zdrowego żywienia dzieci. Stawiamy na beztłuszczowe jedzenie, możemy je przyrządzać dzięki nowoczesnym piecom konwekcyjno – parowym.
Od najmłodszych lat uczymy dzieci nawyków zdrowego żywienia. Przedszkolaki często angażują się w samodzielne przygotowywanie kanapek, czy liczne warsztaty kulinarne. Dzięki temu poznają nowe smaki, kuchnie z różnych zakątków świata, przygotowują zdrowe smakołyki, soki czy sałatki. Chętnie zjadają to co same przygotują.
Każdy z naszych oddziałów posiada jadalnie, gdzie dzieci spożywają posiłki w spokojnej i miłej atmosferze.

Przykładowe posiłki
Opłaty

Miesięczna opłata stała (czesne) wynosi 550zł i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, dni ustawowo wolnych od pracy czy przerw świątecznych.

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, przy drugim i kolejnym dziecku miesięczna opłata stała wynosi 450zł (za każde kolejne dziecko).

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie przedszkola wliczone są w kwotę czesnego.

Opłata za wyżywienie wynosi 9,50zł za każdy dzień roboczy.

Zwrot stawki żywieniowej za dany dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku wcześniejszego zgłoszenia.

Nr konta: ALIOR BANK
19249000050000453076536232
Kadra

Kadrę pedagogiczną w naszych placówkach tworzy zespół pełnych pasji, wykształconych, kreatywnych i ciepłych pedagogów. W pracy z dziećmi wykorzystują różnorodne koncepcje i metody, aby stworzyć podopiecznym wszechstronny rozwój. Kadra pedagogiczna stale wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, aby prowadzić nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Część nauczycieli posiada uprawnienie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, które są niezbędne w przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przez MEN, uprawnienia konieczne do pracy w placówkach przedszkolnych.

Wróć do spisu treści