Dla rodzica - Akademia Dziecka - Niepubliczne Przedszkole w Rzeszowie

Oddział I
 Rzeszów, ul. Miła 6a
 tel. 533 222 015

Oddział II
 Rzeszów, ul. Zaciszna 7b
 tel. 576 222 450
Przejdź do treści
Dla rodzica
Zapisy do naszych przedszkoli trwają cały rok.
Przyjęcie dziecka zależne jest od ilości wolnych miejsc.

Kartę zgłoszenia można przesyłać na adres: restrojna@wp.pl
lub pozostawić w wybranej placówce.

Zapraszamy Państwa również do osobistych odwiedzin w naszych oddziałach.


Karta zgłoszenia do pobrania
Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:15
 
Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze.
Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Zabawy ruchowe. Obserwacja pedagogiczna.
Kontakty i wymiana informacji z rodzicami.
 
8:15 – 8:30
 
Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 
8:30 – 9:15
 
Śniadanie. Kształtowanie nawyków samodzielnego,
estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 
9:15 – 9:30
 
Czynności higieniczne po śniadaniu.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.
 
9:30 – 10.30
 
Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność
dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego. Realizacja Programu Wychowania
oraz innych programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
 
10:30 – 11.15
 
Spacery, obserwacje przyrody, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.
W razie niekorzystnej pogody, gry i zabawy swobodne lub
zorganizowane w Sali przedszkolnej. Zabawy dydaktyczne.
Zajęcia dodatkowe według grafiku poszczególnych grup.
 
11:15 – 11:30
 
Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
 
11:30 – 12:15
 
Obiad (zupa). Kształtowanie nawyków samodzielnego,
estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 
12:15 – 12:30
 
Czynności higieniczne obiedzie.
Przygotowanie do odpoczynku lub zajęć dodatkowych.
 
12:30 – 13:30
 
Leżakowanie (dotyczy najmłodszych grup). Zajęcia relaksacyjne.
Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Cykliczne zajęcia dodatkowe
(eksperymentalne, przyrodnicze, kulinarne, kreatywne, logopedyczne,
matematyczne itp.). Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne i zajęcia
z dziećmi zdolnymi. Czynności porządkowe, higieniczne
i samoobsługowe przed obiadem.
 
13:30 – 14:15
 
Obiad (II danie). Kształtowanie nawyków samodzielnego,
estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 
 
14:30 – 15.30
 
Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynacje wzrokowo – ruchową
i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne oraz zorganizowane
przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Zabawy z tablicą interaktywną.
Ćwiczenia z elementami integracji sensorycznej.
Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
 
15:30 – 16:00
 
Podwieczorek
 
16:00 – 18:00
 
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Zabawy w małych zespołach i indywidualne.
Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy na świeżym powietrzu.
Obserwacja pedagogiczna. Wymiana informacji z rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci.


Wydarzenia


MARZEC
 
Dzień Piegów
 
Dzień Matematyki
 
Dzień Budyniu

Tajemniczy ogród: „Wiosenne porządki w ogródku”KWIECIEŃ
 
Dzień Czekolady
 
Dzień Ziemi
 
Dzień Konia
 
Polska Nasz Dom

Tajemniczy ogród: „Od nasionka do warzywa
– sadzimy kwiaty i siejemy nasiona warzyw i ziół”


MAJ
 
Dzień Unii Europejskiej
 
Dzień Farmaceuty
 
Dzień Kosmosu
 
Dzień Bociana Białego

Tajemniczy ogród: „Pielęgnujemy nasze kwiaty
i warzywa – dbamy o estetykę ogródka”CZERWIEC
 
Święto Rodziny
 
Dzień Dziecka i Sportu
 
Dzień Przyjaciela
 
Dzień Żyrafy
 
Dzień Marynarza

Tajemniczy ogród: „Pierwsze zbiory - smaki, zapachy”
 


Opłaty

Miesięczna opłata stała (czesne) wynosi 550zł i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, dni ustawowo wolnych od pracy czy przerw świątecznych.

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, przy drugim i kolejnym dziecku miesięczna opłata stała wynosi 450zł (za każde kolejne dziecko).

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie przedszkola wliczone są w kwotę czesnego.

Opłata za wyżywienie wynosi 9,50zł za każdy dzień roboczy.

Zwrot stawki żywieniowej za dany dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku wcześniejszego zgłoszenia.

Nr konta: ALIOR BANK
19249000050000453076536232
Wróć do spisu treści