Program

W naszym przedszkolu dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, gdyż są one dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy. Ponieważ małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość , poszerzyć horyzonty powiększyć zasób słów i rozwinąć umiejętności logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania.

Kliknij, aby powiększyć Przedszkole Akademia Dziecka realizuje program wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole, stworzony w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Oświaty i Wychowania i wpisany do wykazu programów z zakresu wychowania przedszkolnego. Jego autorami są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy naukowi i pedagogiczni (Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska).

Program opisuje działania twórcze, dzięki którym dziecko wzbogaca wiedzę o świecie, zdobywa nowe informacje, wiadomości, wychodzi poza dotychczasowe struktury umysłowe i podwyższa swój poziom intelektualny. Daje elastyczność w toku wykorzystania go w pracy pedagogicznej, czyli możliwość dostosowania stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i indywidualne podejście do wychowanka. Dowolność w interpretacji treści, wykraczanie poza bardzo rozbudowany zakres materiału edukacyjnego stwarza możliwość dążenia do rozwoju dziecka przedszkolnego.

Program Nasze Przedszkole rekomenduje stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy opartych na: obserwacji i pokazie, działaniu, pokazie słownym , przykładzie osobistym, rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu, samodzielnym doświadczeniu dziecka, spontanicznej aktywności własnej dziecka w grach dydaktycznych, zajęciach oraz metodach twórczych.

Kliknij, aby powiększyć Przy realizacji omówionego programu wykorzystuje się połączone z nim podręczniki, których zaletą jest zintegrowanie treści umysłowych, estetycznych, zdrowotnych, przyrodniczych i matematycznych, co korzystnie wpływa na jakość pracy nauczyciela i dziecka . Przejrzysty układ treści, przemyślana i bogata konstrukcja metodyczna otwiera szerokie możliwości pracy z dziećmi.

W Akademii Dziecka przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dydaktycznych:

 • zajęcia rytmiczno-muzyczne - wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka, dające maluchom możliwość wyczuwania własnego ciała przy akompaniamencie muzycznym. To taniec, śpiew i gra na instrumentach;
 • zajęcia plastyczne - w trakcie których dzieci poznają nowe techniki plastyczne: malowanie na szkle, rysowanie węglem, kredą, świecą, prace z bibułą, ciastoliną, masą solną, wyklejanki, wydzieranki, itp.;
 • gimnastyka ogólnorozwojowa - metodą Kazimiery Wlażnik oraz metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające w zdobyciu pewności siebie i poczuciu bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające pracę w grupie;
 • gimnastyka korekcyjna - by kształtować nawyk prawidłowego ułożenia ciała i korygować ew. wady postawy;
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna - obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, gromadzenie okazów przyrodniczych, sadzenie i pielęgnacja roślin, budzenie świadomości ekologicznej;
 • zajęcia z angielskiego - odbywają się one poprzez śpiewanie piosenek, naukę wierszyków, uczestniczenie w grach i zabawach ruchowych;
 • profilaktyka logopedyczna - czyli gimnastyka buzi i języka na wesoło;
 • zajęcia taneczne - zajęcia te są nie tylko dobrą zabawą, ale również pozwalają dziecku nauczyć się różnych kombinacji ćwiczeń i układów tanecznych. Te zajęcia to połączenie wielu technik tanecznych, między innymi tańca jazzowego, współczesnego i elementów klasyki.
 • elementy pedagogiki zabawy wg. Klanzy - wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci, nauki współistnienia w grupie, wyzwolenia aktywności i pobudzenia do ekspresji muzyczno-ruchowej, wyćwiczenia zręczności i sprawności manualnej;
 • przedstawienia teatralne - krótkie prezentacje teatralne w wykonaniu nauczycieli; a także z udziałem samych wychowanków (z użyciem pacynek, kukiełek, sylwet). Służą rozwijaniu wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.
 • elementy dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - gry i zabawy kształtujące umiejętność liczenia, numerowania , klasyfikowania, dodawania, odejmowania;
 • elementy glottodydaktyki prof. Racławskiego - metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowania wrażliwości ortofonicznej; nauka czytania globalnego oraz przekazywanie wiedzy encyklopedycznej przy pomocy bitów. Systematyczna prezentacja całych słów sprzyja nauce płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania;
 • rozwój percepcji wzrokowej Frostig i Horne - ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych;
 • elementy pedagogiki M. Montessori - podstawową formą jest tu zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy. Opiera się na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu..
 • klub Podróżnika - raz w miesiącu poznajemy kulturę i tradycję innych krajów. Dzieci mają styczność ze strojami, tańcami narodowymi, językiem różnych narodowości;
 • warsztaty eksperymentalne - zajęcia te mają na celu odpowiedzieć na pytania dotyczące zjawisk i reakcji zachodzących w otaczającym świecie. Dotyczyć mają takich dziedzin nauki jak chemia oraz pokrewnych jej biologii i fizyki.
 • warsztaty kulinarne - to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata. Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
 • warsztaty historyczne - gdzie mieszkali królowie?? czy naprawdę istaniły smoki?? poprzez zabawę przybliżamy dzieciom historię, nie tylko związaną z Polską. Pogłębiamy wiedzę przedszkolaków o historię świata - starożytny Egipt, Grecja itp.
 • inne atrakcje przedszkolne - wizyty w Teatrze Maska, uroczystości okolicznościowe, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, przyjezdne spektakle, itd.