Opłaty

Czesne w wysokości 450 zł miesięcznie - obejmuje:

 • Udział dziecka w zajęciach przedszkolnych:
  • zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela (edukacja muzyczna, plastyczna, matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, itp.)
  • zajęciach w języku angielskim - 2 razy w tygodniu
  • zajęciach muzycznych
  • zajęciach rytmicznych - 2 razy w tygodniu
  • gimnastyce korekcyjnej - raz w tygodniu
  • zajęciach plastycznych - codziennie
  • profilaktyce logopedycznej
  • przedstawieniach w przedszkolu i poza nim.
 • Zakup wszystkich materiałów i pomocy do zajęć.

Opłata za wyżywienie (śniadanie + obiad-2 dania + podwieczorek) wynosi 190 zł miesięcznie. Dzienna stawka żywieniowa - 9,50 zł - jest odliczana jest w razie nieobecności dziecka w przedszkolu.